Sample image

Στόχοι Ε.Ο.Α

Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στο κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας

Συστηματική μελέτη

Συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

Στήριξη και Δικαιώματα

Προάσπιση και κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων των μελών της Ε.Ο.Α

Εκπροσώπιση Ε.Ο.Α

H E.O.A εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής, δημόσιας ή ιδιωτικής

Διαβάζοντας τη διαβούλευση του νέου αναπτυξιακού νόμου, μετά λύπης μας, αντιληφθήκαμε, ότι ο νέος Νόμος δεν συμπεριλαμβάνει την Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας και τις εταιρείες – μέλη της εντός των καθεστώτων του, αν και η φιλοσοφία του είναι απόλυτα συνυφασμένη με το όραμα της Ομοσπονδίας μας. Συγκεκριμένα, από το νέο Νόμο αποκλείονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της ομάδας 80, στους οποίους δραστηριοποιείται η πλειονότητα των μελών μας και οι οποίοι σας προτείνουμε να προστεθούν, ιδιαίτερα για το καθεστώς του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού», όπου ο κλάδος μας αποτελεί πρωτοπόρο της ελληνικής οικονομίας προς αυτήν την κατεύθυνση.

Μάλιστα μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί εκατομμύρια ευρώ προς την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών φύλαξης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεών μας, δίχως την παραμικρή οικονομική βοήθεια από παντός τύπου προγράμματος αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η συνεισφορά, όμως, των εταιρειών μας στην εγχώρια οικονομία δεν περιορίζεται μονάχα εκεί, καθώς οι εταιρείες μας στα δύσκολα χρόνια της πρόσφατης βαθύτατης ύφεσης όχι μόνο δεν μείωσαν το προσωπικό τους, αλλά τουναντίον το αύξησαν σημαντικά, ώστε να εξυπηρετήσουν και να υποστηρίξουν σπουδαίες επενδύσεις που προσέλκυσαν οι προηγούμενες και η τωρινή κυβέρνηση εν Ελλάδι, όπως π.χ. η φύλαξη των εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων στην πλειοψηφία των μεγάλων λιμένων της χώρας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Παρά τις προαναφερθείσες προσπάθειες των εταιρειών μας, ωστόσο, η ομοσπονδία μας θεωρεί ότι με την ελάχιστη βοήθεια από την κεντρική κυβέρνηση του κράτους, όπως π.χ. η επιλεξιμότητα των Κ.Α.Δ. της ομάδας 80 στο καθεστώς του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού», είναι σε θέση να προσφέρει πολύ περισσότερο στην ελληνική κοινωνία.
Αναλυτικότερα, με την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στο κράτος τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, όπως λόγου χάριν η παροχή εναέριας κάλυψης μέσω υπερσύγχρονων drones κατά την εξέλιξη βίαιων καιρικών φαινομένων ή η ενσωμάτωσή των εν λόγω εναέριων μέσων στο σύστημα πυροπροστασίας της χώρας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ή η ενδεχόμενη συνδρομή τους σε πιθανή επιχείρηση διάσωσης σε δύσβατη περιοχή. Καταστάσεις που έχουν στοιχίσει δυστυχώς τη ζωή σε αρκετούς συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια και που σίγουρα με τη συνδρομή των ανωτέρω μέσων θα μπορούσαν είτε να έχουν προληφθεί, είτε τουλάχιστον να έχουν εν μέρει περιοριστεί σε έκταση και επικινδυνότητα.
Μέσω της παρούσας παρέμβασής μας, ζητούμε συνεπώς, την αυτονόητη αναγνώριση της συνεισφοράς των εταιρειών μας, οι οποίες σήμερα απασχολούν πάνω από 40.000 εργαζομένους, στο κοινωνικό σύνολο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τις τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης και συνεισφοράς που μπορεί να προσδώσει οποιοδήποτε ύψος ενίσχυσης από το νέο αναπτυξιακό Νόμο

Για την Ομοσπονδία

Στη σημερινή Ελληνική Αγορά, το επάγγελμα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ασκείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πολύ υψηλή ετήσια αύξηση αντίστοιχων θέσεων εργασίας. Ένας από τους λόγους της ανοδικής αυτής τόσης, είναι η εκχώρηση δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους πλέον τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου τομέα.

Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας

Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

 

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.