7/10/2014        Έγγραφο αίτημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου για την τροποποίηση ωραρίου στο Υπουργείο Εργασίας και έγγραφο Ομοσπονδίας ΟΜΥΠΑΕ (Υποστηρικτικό ).

17/10/2014      Αίτημα Ομοσπονδίας στο Υπουργείο Εργασίας για την τροποποίηση ωραρίου.

31/10/2014      Έγγραφο με το οποίο επανα-υποβάλλαμε με ένα διαβιβαστικό τα δύο (2) προηγούμενα στον Γεν. Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών.

12/11/2014      Συνάντηση Ομοσπονδίας και ΟΜΥΠΑΕ στο Υπουργείο Εργασίας με θέμα την υποστήριξη των τριών (3) παραπάνω. (κ. Αγραπίδας και κ. Μάνγκας)

14/11/2014      Συνάντηση Ομοσπονδίας με θέμα την υποστήριξη των τριών (3) παραπάνω. (Κ. Δουφεξής)

18/12/2014      Ερώτημα Ομοσπονδίας στο ΕΡΓΑΝΗ. Μπακέας- Πανταζής. Θέμα : Τροποποίηση ωραρίου. Συγχρόνως και Συνάντηση με Μπακέα/ Πανταζή/ Ομοσπονδία Εργαζομένων/ Ομοσπονδία Ασφαλείας.

18/2/2015        Ερώτημα των τριών (3) συνδέσμων στο Υπουργείο Εργασίας για την τήρηση μητρώου.

22/7/2015        Κοινοποίηση θέσεων-προβλημάτων κλάδου σε Υπουργείο Εργασίας (Χαϊκάλη – Κατρούγκαλο). Κατάθεση εγγράφου υπομνήματος και Συνάντηση Χαϊκάλης/ Κατρούγκαλος/ Ομοσπονδία Εργαζομένων/ Ομοσπονδία Ασφαλείας.

15/10/2015      Συνάντηση Γεν. Γραμματέα Δημοσίας Τάξης/ Ομοσπονδία Ασφαλείας/ Ομοσπονδία Εργαζομένων/ Εκπρόσωπος ΓΣΕΕ/ Εκπρόσωπος ΟΜΥΠΑΕ/ Διευθυντής ΚΕΜΕΑ (Γκρέζης)/ Εκπρόσωποι εταιριών G4S και ICTS.

14/1/2016    Παρέμβαση της Ομοσπονδίας με κατάθεση Αίτηση Ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της κοινής Υπουργικής απόφασης 51182/715/13.11.2015 των Υπουργών Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού , Εργασίας , Κοινωνικές Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών με την οποία εξαιρούνται οι εταιρείες φύλαξης από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για την Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά την διάρκεια της κρίσης.

1/8/2016    Παρέμβαση της Ομοσπονδίας με κατάθεση Αίτηση Ακύρωσης στην Πιλοτική Δίκη στο Συμβούλιο Επικρατείας που αφορούσε την σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για Υπηρεσίες Φύλαξης.

7/9/2016        Πραγματοποίηση της πρώτης ετήσιας Τακτικής Συνέλευση στα γραφεία της Ομοσπονδίας όπου εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2015. Ολοκληρώθηκε η εγγραφή και η ένταξη της ΕΟΑ στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εταιρειών Ασφαλειας COESS.

Απρίλιος 2016 ενημέρωση Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις θέσεις της Ομοσπονδίας σχετικά με τις ατομικές συμβάσεις.

Μάϊος 2016 Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας στη Βουλή με τον Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και υπεύθυνο για θέματα Διοικητικής Ανασυγκρότησης Βασίλη Οικονόμου με σκοπό την ενημέρωση του για τις θέσεις της Ομοσπονδίας στο θέμα των ατομικών Συμβάσεων. Αποτέλεσμα των προσπαθειών μας ήταν η κατάθεση, στις 08.09.2016, ερωτήματος στην Βουλή με θέμα: Βιομηχανία προσλήψεων στο Δημόσιο χωρίς κανένα κριτήριο και προγραμματισμό, από 48 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πατήστε για να δείτε την ερώτηση των 48 βουλευτών.
Μετά τις αποφάσεις 205,206/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας των πιλοτικών δικών, τον Αύγουστο και σε συνέχεια της παρέμβασης της Ομοσπονδίας μας το θέμα επιλύθηκε νομικά και το ΣτΕ δικαίωσε τις θέσεις μας και έκανε αποδεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, η κυβέρνηση επανάκαμψε και νομοθέτησε με τροπολογία στον Ν. 4430/2016 (άρθρο 63) και επιμένει στην απόφαση της. Η Ομοσπονδία προασπίζοντας τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, αποφάσισε σε συνέλευση της να εξουσιοδοτήσει εκ νέου τους νομικούς της συμβούλους για να καταθέσουν εκ νέου προσφυγή στο ΣτΕ.

29/01/2017   Συγγραφή έκθεσης μελέτης και αποστολή της σε εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και ΜΜΕ σχετικά με τις ατομικές συμβάσεις  εργασίας.

22/5/2017  Επικαιροποίηση της έκθεσης μελέτης που συνέταξε η Ομοσπονδία σχετικά με τις ατομικές συμβάσεις με την προσθήκη στοιχείων σχετικά με τους φορείς που έχουν η πρόκειται να ενεργοποιήσουν τις ατομικές συμβάσεις  εργασίας και αποστολή της σε εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων.

26-27/5/2017  Συμμέτοχη της ελληνικής Ομοσπονδίας στο 5ο Συνέδριο  SECURITY PROJECT που έγινε στο HOTEL CARAVEL.

19/6/2017  Ενημέρωση βουλευτών για την απόφαση 1307/2017 του Συμβουλίου Επικρατείας με την οποία  αναπέμπει το θέμα των ατομικών συμβάσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

24/7/2017  Απόψεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας μέσω συνέντευξης του προέδρου της για θέματα  που αφορούν τον κλάδο στο περιοδικό  SECURITY  MANAGER.

5/9/2017   Θέσεις και προτάσεις της Ομοσπονδίας  όπως  αυτές αναπτύχθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλείας σχετικά με την τροποποίηση των όρων του Ν. 4144/2013 σχετικά με την  ανάγκη επικαιροποίησης της σχετικά με την  κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, την αναλογικότητα των προστίμων, την δυνατότητα μεταγενέστερης  αλλαγής-τροποποίησης του ωραρίου, την αλλαγή του τρόπου τήρησης και απεικόνισης του Μητρώου κ.α.

13/9/2017  Προσφυγή της Ελληνικής Ομοσπονδίας προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των αιτιάσεων που έχουν υποβληθεί με την υπ αριθμ 1307/2017 απόφαση του Συμβούλιου Επικρατείας σχετικά με τις ατομικές συμβάσεις.

14/9/2017 Επιστολή με απόψεις και προτάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλείας σχετικά με την ψήφιση του Ν. 4488/2017.

20/10/2017 Ενημερωτική επιστολή προς βουλευτές για τις αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής της Υπουργικής απόφασης Φ.456/38/505989/Σ. 4746 για την χρήση ενοποιημένης στολής σε όλες τις ΙΕΠΥΑ.

20/10/2017  Συνέντευξη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας προς το περιοδικό SECURITY  MANAGER με θέμα  της Υπουργικής απόφαση  Φ.456/38/505989/Σ. 4746  για την χρήση ενοποιημένης  στολής  σε όλες τις ΙΕΠΥΑ.

29/11/2017 - Συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον κ. Αναγνωστάκη (Γ. Γ. Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), εκπροσώπου του ΚΕΜΕΑ καθώς και των αρμοδίων για την αδειοδότηση των Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Τα θέματα που τέθηκαν ήταν η παράταση της ισχύος της Κ.Υ.Α. ΓΔΟΕΣ/1/2/328/2017, που αφορά την αδειοδότηση του προσωπικού ασφαλείας και η υπ’ αρ.  Φ.456/38/505989/Σ. 4746 Κ.Υ.Α. σχετικά με την Ενιαία στολή του προσωπικού ασφαλείας των Ι.Ε.Π.Υ.Α. και τα προβλήματα που δημιουργεί στις εταιρείες.

Για το πρώτο θέμα, που είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου, και αφορά την αδειοδότηση του προσωπικού ασφαλείας, ο κ. Αναγνωστάκης δεσμεύτηκε να μεσολαβήσει για την παράταση ισχύος της σχετικής Κ.Υ.Α. και για το έτος 2018. Ενώ σχετικά με το δεύτερο θέμα, την ενιαία στολή του προσωπικού ασφαλείας των Ι.Ε.Π.Υ.Α., ο κ. Αναγνωστάκης μας δήλωσε ότι είναι εν μέρει αναρμόδιος και ότι το επισπεύδων Υπουργείο είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα πρέπει να γίνει από κοινού συνάντηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Ομοσπονδίας.

Τα αιτήματα της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με  την υπ’ αρ.  Φ.456/38/505989/Σ. 4746 Κ.Υ.Α., είναι η παράταση του χρόνου μη ισχύος και η άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τους  αρμόδιους φορείς ώστε να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των Ι.Ε.Π.Υ.Α., που είναι οι μοναδικές που πλήττονται, και αφορούν τις πραγματικές τεχνικές  δυσκολίες, την διαγραφή της  εταιρικής ταυτότητας κάθε εταιρείας και την εξίσωση μεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων Ι.Ε.Π.Υ.Α.,  αλλά και τις ουσιαστικές  οικονομικές δυσκολίες εφαρμογής της εν λόγω απόφασης στην δεδομένη οικονομική κατάσταση που  θα οδηγήσει σε πολύ δυσμενή αποτελέσματα για όλες τις εταιρείες του κλάδου. Η Ομοσπονδία έχει στείλει έγγραφο αίτημα για την διενέργεια συνάντησης με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

23/02/2018 Συνάντηση της Ομοσπονδίας και εκπροσώπων των Ι.Ε.Π.Υ.Α. ESA Security ,Brinks Security ,G4s Security με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21.02.2018, η προγραμματισμένη συνάντηση της Ομοσπονδίας και εκπροσώπων των  Ι.Ε.Π.Υ.Α. ESA Security ,Brinks Security ,G4s Security  με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

16.03.2018 - Ομιλία του Προέδρου της Ε.Ο.Α. κ. Παππά Παναγιώτη στο 6ο Συνέδριο Security Project.

26.03.2018 - Δημοσιεύτηκε το υπ’ αρ. ΦΕΚ 1085/Β/26.3.2018 με το οποίο γίνεται τροποποίηση της υπ. αριθμ. Φ.456/38/505989/ Σ.4746/18-9-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας «Ενιαία στολή του προσωπικού ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας» (Β΄ 3435) και η ισχύς της απόφασης για την ενιαία στολή θα αρχίσει από τις 04.10.2018.

25/09/2018- Πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφάλειας στις 25/9/2018 συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Συγκεκριμένα παρατέθηκαν και επεξηγήθηκαν αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι εφικτό να τεθεί σε εφαρμογή ενώ παράλληλα επισημάνθηκε η επιτακτική ανάγκη χορήγησης αναστολής της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης. Συνημμένη παρατίθεται εδω η επιστολή που εστάλη από κοινού μετά το πέρας της συνάντησης

25/10/2018 - ανακοινώθηκε η υπ.αριθμ 2248/2018 απόφαση  του Συμβουλίου της Επικράτειας με την οποία ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση Φ.456/38/505989/Σ.476/18-9-2017 (ΦΕΚ 3435/4-10-2017)  σχετικά με την ενιαία  στολή του προσωπικού Ασφαλείας. Η απόφαση βγήκε κατόπιν της αίτησης ακύρωσης που κατατέθηκε από την  Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας καθώς επίσης και εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

9/11/2018 Ανακοινώθηκε από το Δ τμήμα του ΣτΕ η υπ αριθμ. 2248/2018 απόφαση με την οποία ακυρώθηκε η υπ αριθ. Φ.456/38/505989/Σ.476/18.9.2017(Β 3435)  σχετικά με την  ενιαία στολή του προσωπικού  ασφαλείας  απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Δείτε την απόφαση εδω .
Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποίησε η Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας  με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου για την Προστασία του Πολίτη, ενημερωθήκαμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο απέστειλε επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας για την εξαίρεση του κλάδου μας από τον  πρόσφατο Ν. 4547/2018 όπου  προστέθηκε στο Ν. 4186/2013 το άρθρο 24Α, επίσης για τον ίδιο σκοπό πραγματοποίησε συνάντηση και με τo KEMEΑ.  Σύμφωνα με  το άρθρο  αυτό όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματά του ΕΟΠΠΕΠ  από την 1/1/2019 θα πρέπει να είναι διετούς θεωρητικής εκπαίδευσης πλέον έξι μηνών πρακτικής εξάσκησης και κατόπιν οι σπουδαστές θα δίνουν τις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ. Με την εξαίρεση  αυτή που ζήτησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την ειδικότητα του προσωπικού ασφαλείας θα παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς των 105 ωρών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό ασφαλείας που πραγματοποιείται  από τα αρμόδια ΚΕΚ-ΙΕΚ

08/02/2019 Η Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας μέσω του προέδρου της κ Παναγιώτη Παππά απέστειλε επιστολή (link pdfΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ  08.02.2019)  στην Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Αχτσιόγλου με την οποία ζήτησε, μετά την υπ’ αρ. οικ. 4241/127 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄173/30-01-2019) περί "Καθορισμού κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας" (link pdfΦΕΚ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  30.11.2019) την άμεση τροποποίηση εκ μέρους των αναθετουσών αρχών των ήδη εκτελούμενων συμβάσεων ως προς το ύψος του εκάστοτε μηνιαίου συμβατικού τιμήματος προκειμένου για την απαρέγκλιτη τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του εργατικού δίκαιου.
Προς απάντηση της ως άνω επιστολής, η Υπουργός, απέστειλε ηλεκτρονικό  μήνυμα (link pdfΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ) προς την Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας στο οποίο επισυνάπτει την διευκρινιστική οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (link pdfeeaads-21-02-19) σχετικά με τις συνέπειες της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατωτάτου ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες  ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης.

01/09/2019 Αναστολή μέχρι την 1/9/2020 της νομοθετικής ρύθμισης του Ν.4547 που αφορά την Πιστοποίηση του Προσωπικού Ασφαλείας
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κύριο Χρυσοχοΐδη για συνάντηση σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση του Ν.4547/2018 που προέβλεπε την αλλαγή του τρόπου πιστοποίησης του Προσωπικού Ασφαλείας .Προς απάντησης της επιστολής μας, ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο για την παράτασης της νομοθετικής ρύθμισης μέχρι την 1/9/2020 με την αναστολη να έχει δημοσιευτεί στον Ν.4623/2019 αρθρο 71

16/10/2019 Διευκρινιστικό ερώτημα προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (συνημμένο αρχείο ερώτημα προς τον κλάδο ασφαλείας)PDF σχετικά με το άρθρο 1 του ν 3707/2008 περίπτωση θ  που εστάλη την 16/10/2019 από την Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας. Συνημμένη η απάντηση του Αρχηγείου που λάβαμε την 8/11/2019. (Υπογεγραμμένο ακριβές αντίγραφο απάντησης)

03/12/2019 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του Πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλείας κυρίου Παναγιώτη Παππά με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη στις 3/12/2019   όπου και κατατέθηκε επιστολή (Επιστολή προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας)  για θέματα που αφορούν την αδειοδότηση του προσωπικού Ασφάλειας  καθώς επίσης έγινε συνάντηση  στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κυρίου Παναγιώτη Δουφεξή   όπου και εκεί κατατέθηκε Επιστολή (Επιστολή προς Υπουργείο Εργασίας) με  θέσεις-προτάσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.3863/2010 

22/03/2020 Κοινοποίηση επιστολής που αποστείλαμε και με την οποία ζητάμε την υπαγωγή μας στις πληττόμενες από την εξάπλωση του κοροναϊού επιχειρήσεων και συγκεκριμένα την συμπερίληψη των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του κλάδου μας στα μέτρα στήριξης όπως ήδη έχουν εξαγγελθεί και εφαρμόζονται σε άλλους κλάδους δυνάμει της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2020)  Η επιστολή κοινοποιήθηκε  στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Α.Α.Δ.Ε. ,Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ,Γενική Γραμματεία Προστασίας ,Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης . Διαβάστε εδώ την επιστολή

24/07/2020 Eπιστολή που  απέστειλε  ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παναγιώτης Παππάς  στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καθώς και στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την παράτασή , μέχρι και την 01-09-2021 της έναρξης ισχύος της δυσμενούς νομοθετικής ρύθμισης του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπου σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134) έχει παραταθεί έως 01.09.2020. Διαβάστε εδώ την επιστολή

21/12/2020 Με την ψήφιση του Ν.4763/2020 που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. 254/Α/21.12.2020 ΦΕΚ και σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 51 επιλύεται πλέον οριστικά το θέμα της αδειοδότησης του προσωπικού ασφαλείας σύμφωνα και με τον Ν. 3707/08. Με τον νέο νόμο εξαιρείται οριστικά το επάγγελμα του προσωπικού ασφαλείας Ι.Ε.Π.ΥΑ. από την δυσμενή νομοθετική ρύθμιση του Ν. 4547/2018 όπως τροποποιούσε τον Ν.4186/2013, που όριζε τον τρόπο έκδοσης των αδειών του προσωπικού ασφαλείας.
Να σημειωθεί ότι για τον Ν. 4547/2018 η Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας κατόρθωσε μέσω των συντονισμένων προσπαθειών του Προέδρου της Παναγιώτη Παππά να λάβει, για δυο φορές, την αναστολή έναρξης ισχύος από τη 01.09.2018 έως και 01.09.2020. Επομένως επιλύεται οριστικά το θέμα και πλέον θα ισχύει αρχικός τρόπος πιστοποίησης του προσωπικού ασφαλείας για την έκδοση των αδειών εργασίας, που περιλάμβανε εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 105 ωρών και όχι αυτό που απαιτούσε διετή φοίτηση σε ΙΕΚ-ΚΕΚ. Διαβάστε εδώ τον νόμο

12/11/2021 Προτάσεις – σχόλια του Προέδρου της Ε.ΟΑ. κ. Παναγιώτη Παππά στην διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

03/09/2022 Εγκρίθηκε η αλλαγή στο κανονιστικό πλαίσιο για της εξετάσεις του προσωπικού ασφαλείας και την οριστική εξαίρεση του από το πλαίσιο της διετούς φοίτησης.

07/09/2022 Επιστολή του Πρόεδρου της Ε.Ο.Α. για την οριστική επίλυση του προβλήματος με την αδειοδότηση του προσωπικού ασφαλείας.

 

 


Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

 

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.