Sample image

Στόχοι Ε.Ο.Α

Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στο κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας

Συστηματική μελέτη

Συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

Στήριξη και Δικαιώματα

Προάσπιση και κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων των μελών της Ε.Ο.Α

Εκπροσώπιση Ε.Ο.Α

H E.O.A εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής, δημόσιας ή ιδιωτικής

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του Πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλείας κυρίου Παναγιώτη Παππά με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη στις 3/12/2019   όπου και κατατέθηκε επιστολή (Επιστολή προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας)  για θέματα που αφορούν την αδειοδότηση του προσωπικού Ασφάλειας  καθώς επίσης έγινε συνάντηση  στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κυρίου Παναγιώτη Δουφεξή   όπου και εκεί κατατέθηκε Επιστολή (Επιστολή προς Υπουργείο Εργασίας) με  θέσεις-προτάσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.3863/2010 

Για την Ομοσπονδία

Διευκρινιστικό ερώτημα προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (συνημμένο αρχείο ερώτημα προς τον κλάδο ασφαλείας PDF) σχετικά με το άρθρο 1 του ν 3707/2008 περίπτωση θ  που εστάλη την 16/10/2019 από την Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας. 

Συνημμένη η απάντηση του Αρχηγείου που λάβαμε την 8/11/2019. (Υπογεγραμμένο ακριβές αντίγραφο απάντησης)

Για την Ομοσπονδία

Αναστολή μέχρι την 1/9/2020 της νομοθετικής ρύθμισης του Ν.4547 που αφορά την Πιστοποίηση  του Προσωπικού Ασφαλείας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κύριο Χρυσοχοΐδη για συνάντηση  σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση του Ν.4547/2018 που προέβλεπε την αλλαγή του τρόπου πιστοποίησης του Προσωπικού Ασφαλείας  .Προς απάντησης  της επιστολής μας, ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο για την παράτασης της νομοθετικής ρύθμισης μέχρι την 1/9/2020 με την αναστολη  να έχει δημοσιευτεί στον Ν.4623/2019 αρθρο 71

Για την Ομοσπονδία

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας μέσω του προέδρου της κ Παναγιώτη Παππά απέστειλε επιστολή (link pdf: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ  08.02.2019)  στην Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Αχτσιόγλου με την οποία ζήτησε, μετά την υπ’ αρ. οικ. 4241/127 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄173/30-01-2019) περί "Καθορισμού κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας" (link pdf: ΦΕΚ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  30.11.2019) την άμεση τροποποίηση εκ μέρους των αναθετουσών αρχών των ήδη εκτελούμενων συμβάσεων ως προς το ύψος του εκάστοτε μηνιαίου συμβατικού τιμήματος προκειμένου για την απαρέγκλιτη τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του εργατικού δίκαιου. Προς απάντηση της ως άνω επιστολής, η Υπουργός, απέστειλε ηλεκτρονικό  μήνυμα (link pdf: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ) προς την Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας στο οποίο επισυνάπτει την διευκρινιστική οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (link pdf: eeaads-21-02-19) σχετικά με τις συνέπειες της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατωτάτου ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες  ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης.

Για την Ομοσπονδία

9/11/2018 Ανακοινώθηκε από το Δ τμήμα του ΣτΕ η υπ αριθμ. 2248/2018 απόφαση με την οποία ακυρώθηκε η υπ αριθ. Φ.456/38/505989/Σ.476/18.9.2017(Β 3435)  σχετικά με την  ενιαία στολή του προσωπικού  ασφαλείας  απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας

Δείτε την απόφαση εδώ

Για την Ομοσπονδία

Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποίησε η Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας  με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου για την Προστασία του Πολίτη, ενημερωθήκαμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο απέστειλε επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας για την εξαίρεση του κλάδου μας από τον  πρόσφατο Ν. 4547/2018 όπου  προστέθηκε στο Ν. 4186/2013 το άρθρο 24Α, επίσης για τον ίδιο σκοπό πραγματοποίησε συνάντηση και με τo KEMEΑ.  Σύμφωνα με  το άρθρο  αυτό όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματά του ΕΟΠΠΕΠ  από την 1/1/2019 θα πρέπει να είναι διετούς θεωρητικής εκπαίδευσης πλέον έξι μηνών πρακτικής εξάσκησης και κατόπιν οι σπουδαστές θα δίνουν τις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ. Με την εξαίρεση  αυτή που ζήτησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την ειδικότητα του προσωπικού ασφαλείας θα παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς των 105 ωρών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό ασφαλείας που πραγματοποιείται  από τα αρμόδια ΚΕΚ-ΙΕΚ .

Για την Ομοσπονδία

Στη σημερινή Ελληνική Αγορά, το επάγγελμα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ασκείται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πολύ υψηλή ετήσια αύξηση αντίστοιχων θέσεων εργασίας. Ένας από τους λόγους της ανοδικής αυτής τόσης, είναι η εκχώρηση δικαιωμάτων και μέρους των καθηκόντων της δημόσιας τάξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους πλέον τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου τομέα.

Ελληνική Ομοσπονδία Ασφάλειας

Νομοθεσία

Θεσμικό πλαίσιο και άδεια λειτουργίας

 

Ιστορία Ασφάλειας

Η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλειας ξεκινά απο το 19ο αιώνα.